Biz Kimiz

“We build too many walls and not enough bridges.”
20130202_8249780535
Isaac Newton

Hakkımızda

AB-Türkiye Medya Projesi Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Gazeteciler Cemiyeti tarafından yürütülen bir Avrupa Birliği Projesi’dir. Proje, Gazeteciler Cemiyeti ve Avrupa Gazeteciler Cemiyeti ortaklığında Türk ve Avrupalı gazetecilerin birbirlerine yönelik önyargılarını ortadan kaldırmak ve sürdürülebilir ilişkiler yaratmak amacıyla Nisan 2019 tarihinde hayata geçirildi ve Mart 2020 yılına kadar devam edecektir.

Projenin genel hedefi: Türkiye’deki gazeteciler ile Avrupalı meslektaşları arasında önyargıları ortadan kaldırarak uzun ömürlü ve sürdürülebilir ilişkiler yaratmaktır.

Projenin özel hedefleri:

  • Birinci hedef Türkiye’de AB alanında çalışan gazeteciler ve Türkiye üzerine çalışan Avrupalı Gazeteciler arasındaki ağı geliştirmektir.
  • İkinci hedef gazetecilerin uluslararası politika alanındaki kapasitelerini ve gazetecilik becerilerini geliştirmek, aynı zamanda gazetecilere AB ve Türkiye’deki kurumlar ve resmi yapılar hakkında gerekli bilgileri sağlamaktır.
  • Üçüncü hedef Türk toplumunun AB algılarını etkilemek, AB’nin faydalarını vurgulamak, Türkiye ve AB’deki gazetecilerin algılarını olumlu yönde geliştirmektir.

Program kapsamında yürütülecek faaliyetler genel hatları ile aşağıdaki gibidir:

  • Program kapsamında diplomasi ve uluslararası haber servislerinde çalışan Türk gazeteciler ve AB’deki meslektaşları arasında karşılıklı çalışma ziyaretleri yapılacaktır.
  • Serbest ve aktif gazetecilerin yanı sıra, çevrimiçi ortamda medya kuruluşları için çalışan gazetecilerin teorik ve teknik gazetecilik kapasitelerinin geliştirilmesi için Diplomasi Akademisi kurulacaktır. Böylelikle dolaylı olarak bu alanda faaliyet gösteren STK ve kuruluşların da farkındalıklarının artırılması amaçlanmaktadır.
  • Gazetecilerin AB ve AB ülkeleriyle ilgili farkındalıklarını arttırmak ve kapasitelerini geliştirmek için Gazeteciler Cemiyeti’nde Avrupa Günleri düzenlenecektir. Ankara’da bulunan ilgili AB Ülke Elçiliği, ülkelerini tanıtmak için davet edilecek; ilgili ülke ile Türkiye arasındaki yakın dönem ilişkiler değerlendirilecektir.